Beslut

Länsstyrelsen meddelar Ekorec AB (org.nr 556617-4198) tillstånd enligt miljöbalken(1998:808) till ny verksamhet på fastigheten Västra Filipstad 1:28 i Filipstads kommun, Värmlands län.
Tillståndet avser:

Bild på verksamheten