Bild på verksamheten

Sluten behandling av farligt avfall

Ekorec har tillstånd att behandla upp till 1000 ton per år oorganiska kemikalier. Leveranserna sker i IBC, fat och dunkar.

Avfallet består oftast av koncentrerade syror, alkalier och fasta salter.