Sanering av ytbehandlings-anläggningar

Ekorec har vart med och sanerat ett antal ytbehandlingsanläggningar tex förkromning, förzinkningsanläggning. Vi kan lämna totalanbud på sanering inklusive transporter, behandling av kemikalier och samt annat som kan förekomma i saneringen.

Alla rester fraktas till Ekorec AB i Filipstad för sortering, tvättning och behandling.


Bild på verksamheten Bild på verksamheten