Kontakt


Email: ekorec@telia.com
Mobil: 070/6140802
Adress: Industrivägen 13, 68233 Filipstad

Företaget


Vi på Ekorec AB sysslar med omhändertagandet av kemikalie- förorenat material i form av kar, pumpar, ledningar mm.
Vi behandlar även farligt avfall, återvinner emballage och lämnar anbud samt utför saneringar av anläggningar.Bild på verksamheten